Dzisiaj jest:
ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód, telefon: 95 74 82 411
Polish English French German Russian

 

Poniżej wykaz laboratoriów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Zakres akredytacji AB 438             Certyfikat akredytacji AB 438

wsse-poznan

 • Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

  wsse-poznanul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dni tygodnia PUNKT POBORU / rodzaj badania Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek pobór materiału biologicznego (krew, wymazy  z gardła, nosa i inne) od 8:00 do 11:00
  Piątek tylko pobór krwi i wymazów w kierunku wirusa grypy od 8:00 do 11:00
       
    PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓB / rodzaj badania  
  Poniedziałek - Czwartek kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (badanie do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych), mocz od 8:00 do 13:00
  Poniedziałek - Czwartek kał i wymazy z odbytu od osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego, kał w kierunku wirusów i jaj pasożytów, wyciery okołoodbytnicze w kierunku owsicy, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy z gardła, nosa, sporale. od 8:00 do 14:00
  Piątek krew, płyn mózgowo-rdzeniowy , kał wyłącznie w kierunku wirusów i  jaj pasożytów, wyciery okołoodbytnicze w kierunku owsicy od 8:00 do 13:00
  Piątek sporale od 8:00 do 14:00
       
    WYDAWANIE WYNIKÓW
  Poniedziałek - Piątek wyniki wymagające dopłaty od 8:00 do 14:00
  Poniedziałek - Piątek pozostałe wyniki od 8:00 do 15:00

  Wyniki należy odbierać osobiście (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) lub przez osoby pisemnie upoważnione. Odpisy wyników - koszt 7,30zł. Opłaty uiszcza się w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek.  Fakturę VAT otrzymuje klient na życzenie podczas płatności lub w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia paragonu.

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii jest Laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i spełnia wymagania normy PN-EN ISO IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie akredytacji i obejmuje:
  - bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella u osób zdrowych (dla celów sanitarno-epidemiologicznych)
  - bakteriologiczne badanie kału w kierunku pałeczek Salmonella/Shigella u osób chorych
  - bakteriologiczne badanie kału w kierunku patogennych pałeczek Escherichia coli
  - badanie skuteczności procesu sterylizacji za pomocą testów Sporal A
  - oznaczanie przeciwciał metodą Elisa

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii oferuje zakres badań obejmujących diagnostykę : bakteriologiczną i parazytologiczną, wirusologiczną, serologiczną oraz genetyczną.
  Infolinia: (61) 85 44 900 zawiera informacje o numerach telefonu do poszczególnych Pracowni, o Punkcie Poboru Prób oraz szczegółowe informacje o badaniach dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

  O nas

  O nas

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie na badanie

  Zlecenie na badanie

  Zlecenie na badania w kierunku wirusa grypy

  Zlecenie na badania w kierunku wirusa grypy

  Zlecenie na badanie testów bakteryjnych

  Zlecenie na badanie testów bakteryjnych

  Ankieta

  Ankieta

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

  Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

  Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

 • Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku

  wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
  tel: (61) 85 44 880
  fax: (61) 85 44 849
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku wykonuje analizy próbek:

  - żywności,
  - materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  - kosmetyków

  w ramach urzędowego nazdoru sanitarnego i monitoringu. Laboratorium realizuje także zlecenia od klientów zewnętrznych.

  Laboratorium przyjmuje próbki do badania w Pokoju Przyjmowania Próbek (budynek ul. Libelta 36, wejście od ul. Noskowskiego), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 14:00, na badania mikrobiologiczne do środy (lub w czwartek i piątek po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

  Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Pracowania Badania Żywności Genetycznie Modyfikowanej w myśl Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) jest zakładem inżynierii genetycznej dla zamkniętego użycia GMO I kategorii zagrożenia (Decyzja MŚ Nr 134/2016). Wysoką jakość badań i wiarygodność wyników oraz kompetencje personelu Laboratorium potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji oraz bardzo dobre wyniki uzyskiwane w krajowych oraz międzynarodowych badaniach biegłości.

  Laboratorium stosuje metody analiz opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz własne metody badawcze. Badania wykonywane są przez analityków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, zdobywanie specjalizacji zawodowych oraz kierunkowe studia podyplomowe.

  Laboratorium uczestniczy w organizowanych przez Klub POLLAB sympozjach jak również korzysta z publikacji Klubu.

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie badania

  Zlecenie badania

  Zlecenie badania w kierunku GMO

  Zlecenie badania w kierunku GMO

  Wykaz stosowanych metod

  Wykaz stosowanych metod

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Badania Wody i Gleby

  wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
  (61) 85 44 826
  fax.(61) 85 44 829
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje w szerokim zakresie badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne:
  - wody do spożycia przez ludzi, wody używanej do produkcji żywności, wód mineralnych i źródlanych, wody z basenów i kąpielisk, wody powierzchniowej oraz przemysłowej
  - materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (rury, zbiorniki, armatura czerpalna, pompy, wodomierze, spoiwa, złącza, uszczelnienia połączeń, uszczelki, membrany, żywice, powłoki, smary).

  Analiza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywana jest w zakresie zgodnym Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. i Dyrektywą Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

  Laboratorium Badania Wody w 2003 roku uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 438. Dokument ten jest potwierdzeniem spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością opisanego w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

  Laboratorium stosuje wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Zakres badań jest bezustannie poszerzany o nowe metody, wykorzystujące nowoczesną i specjalistyczną aparaturę. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje m.in. dzięki specjalizacjom, studiom podyplomowym czy też szkoleniom krajowym i zagranicznym.

  Począwszy od 2009 roku, Laboratorium jest uczestnikiem europejskiego programu ERASMUS. Nawiązaliśmy kontakty i zawarliśmy porozumienie z zagranicznymi szkołami wyższymi, m.in. z Finlandii oraz Wielkiej Brytanii.

  Dzięki systematycznie rozwijanej współpracy z zagranicznymi laboratoriami oraz ośrodkami akademickimi, Laboratorium Badania Wody jest znane nie tylko w Polsce ale i w innych krajach Unii Europejskiej.

  O nas

  O nas

  Zlecenie na badanie wody

  Zlecenie na badanie wody

  Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

  Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

  Ankieta

  Ankieta


  Etapy postępowania w procesie badania materiałów do kontaktu z wodą.
  1. Klient przesyła informacje:
  - rodzaj materiału do kontaktu z wodą
  - wymiary materiału (średnicę produkowanych rur lub powierzchnię materiału, np. złączki, uszczelki)
  - czy wyrób jest jednorodny z każdej strony i po przecięciu
  - zakres parametrów do badań migracji uzgodniony z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Zakład Higieny Środowiska, tel: +48 22 5421 322; kontakt: C lub Sekretariat +48 22 5421 354).
  - wymaganą temperaturę dla prowadzenia migracji: zimna 23°C, ciepła 60°C, gorąca 85°C albo w jakich temperaturach jest stosowany materiał
  2. Laboratorium oblicza i wysyła klientowi koszty badania oraz oblicza w jaki sposób i ile próbek klient musi przygotować (kleje i farby są nakładane na płytki szklane lub na stal nierdzewną).
  3. Klient po akceptacji naszych warunków przesyła wypełnione zlecenie,
  4. Laboratorium wystawia fakturę za badania.
  5. Klient przesyła potwierdzenia zapłaty za badania oraz próbki do badań.
  6. Po badaniach (ok. 5 – 6 tyg.) Laboratorium przesyła klientowi wyniki badań.
  7. Ocenę higieniczną materiałów wykonuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

 • Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza

  wsse-poznanos. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań
  tel. (61) 65 68 027
  fax. (61) 65 68 028
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza WSSE w Poznaniu posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+A1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

  Wysoką jakość badań, miarodajność i wiarygodność wyników badań jak również kompetencje personelu Laboratorium potwierdza uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza stosuje metody badań opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz własne procedury badawcze.

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166).

  O nas

  O nas

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie badania

  Zlecenie badania

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Aparatury Specjalnej

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań
  tel. (61) 85 44 847
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Aparatury Specjalnej wykonuje badania fizykochemiczne żywności i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury chromatografów cieczowych, gazowych i spektrometrów absorpcji atomowej.

  Laboratorium wchodzi w skład Działu Laboratoryjnego, który wdrożył system zarządzania zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.

  Laboratorium stosuje znormalizowane metody badawcze, metody opublikowane w wydawnictwach metodycznych, jak również własne procedury badawcze. Zakres badań jest sukcesywnie poszerzany o nowe metody przez doświadczony i fachowy personel stale podnoszący swoje kwalifikacje.

  O nas

  O nas

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Badań Radiacyjnych
  wsse-poznan

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań,
  tel. (61) 85 44 845

   lub

  ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
  tel. (63) 24 39 052 wew. 57

  Oddział Higieny Radiacyjnej wraz z sekcjami w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, prowadzi, jako pierwsza instancja, nadzór związany z ochroną pracownika, pacjenta i ludności przed promieniowaniem jonizującym oraz elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.

  1. Nadzoruje:
  stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w medycznych pracowniach rentgenowskich,
  warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz przestrzeganie wymagań systemów zapewnienia jakości w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i radioterapii,
  warunki środowiska pracy w zakresie ochrony przed polem i promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 0÷300 GHz.

  2. Kontroluje:
  jednostki organizacyjne stosujące izotopowe źródła promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz stosujące otwarte źródła promieniotwórcze w terenie,
  zawartość radionuklidów w elementach środowiska i w środkach spożywczych metodą spektrometryczną,
  natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach przebywania ludzi.

  3. Prowadzi ewidencję użytkowników urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i urządzeń generujących pola elektromagnetyczne.

  4. Uczestniczy w działaniach związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzeń radiacyjnych w ramach współpracy z organami dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz właściwymi komórkami Urzędu Wojewódzkiego.

  5. Prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności przekroczeń limitów dawek promieniowania jonizującego, a także każdego nieuzasadnionego wzrostu dawek ponad dotychczasowe wartości.

  6. Ocenia narażenie, w postępowaniu o uznawanie choroby za chorobę zawodową, pracowników zatrudnionych w kontakcie z promieniowaniem.

  7. Prowadzi działalność opiniotwórczą, informacyjną i popularyzatorską w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem.

  O nas

  O nas

  Ankieta

  Ankieta