Dzisiaj jest:
ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód, telefon: 95 74 82 411
Polish English French German Russian

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie informuje, że badanie  kału w kierunku obecności pałeczek Salmonella i Shigella  jest wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile natomiast próbki kału (3wymazówki z kolejnych dni poprzedzających przyjmowanie) przyjmuje się  w  Biurze Obsługi Interesantów (parter) od  godz.1000  do  godz.1300

                          Przyjmowanie prób w miesiącu  sierpniu :   10.08.2020r.                         

Koszt badania wynosi 113,00 zł, płatne w momencie dostarczenia próbek

Odpis wyników badań wynosi 12,13 zł

 

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:
- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).

Informacje dodatkowe:
Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są do książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy.
Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno - epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej orzeczenie lekarskie:
- o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
- o czasowych lub trwałych przeciwskazaniach do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

ZLECENIE NA BADANIE

POBIERZ - Instrukcja pobierania i transportu próbek kału w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella/Shigella.