Dzisiaj jest:
ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód, telefon: 95 74 82 411
Polish English French German Russian
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie
ul.Strzelecka 12,
64-400 Międzychód
NIP: 595 10 57 580
REGON: 000307419
tel: (95) 74 82 411,
fax: (95) 74 83 501
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek - 7:25 do 15:00,
wtorek - 7:25 do 15:00,
środa: 7:25 do 16.00,
czwartek: 7:25 do 15:00,
piątek: 7:25 do 15:00.
Wielkopolski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek - 15:00 do 16:00,
czwartek - 9:00 do 10:00.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie przy ul. Strzeleckiej 12, 64-400 Międzychód

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: psse-miedzychod
 • telefonicznie: 95 748 2411
 1. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Danuta Kaczmarek. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PSSE w Międzychodzie, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych PSSE w Międzychodzie nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 1. Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również firmy teleinformatyczne obsługujące systemy informatyczne w których są przetwarzane dane osobowe w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

Telefon alarmowy
W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy: 502 275 445

Komórki organizacyjne - wykaz kontaktów.
Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - wykaz kontaktów.